əlavə

əlavə
<ər.>
1. sif. Əsas şeyin üstünə artırılan; üstəlik. Əlavə xərc. Əlavə seans. Bu gün iki əlavə dərs oxuduq. Əlavə vaxt vermək lazımdır. – Məncə, bu . . otağa əlavə bir qapı açmaq lazımdır. M. S. O.. Cavanları tərbiyələndirmək, onları ölkə üçün yetişdirib boya-başa çatdırmaq əlavə diqqət və qayğı tələb edirdi. M. Hüs.. Əlavə etmək – üstünə artırmaq, qoymaq. Məbləğin üstünə iki manat əlavə etmək. Çaya qənd əlavə etmək; // üstəlik olaraq demək və ya yazmaq. Məktuba bir neçə söz əlavə etdi. Mən bu gündən işə başlayacağam, – deyə əlavə etdi. – Zeynal əlavə etdi: – Biz bundan sonra bir damın altında bərabər yaşaya bilməyəcəyik. S. H.. Sonra əlavə etdi: – Mən bu səsi eşitməyi çox xoşlayıram. M. Rz.. Əlavə olaraq – üstəlik olaraq, əlavə kimi, əlavə şəklində. <Mirzə Qədir> öz istirahətini pozub otaqların birini də verməli, əlavə olaraq <Nəsirə> ailəsini keçindirə biləcək bir maaş da təyin etməli idi. S. H.. <Usta Qəzənfər:> Dəniz neftçiləri . . əlavə olaraq dövlətə tonlarla neft veriblər. Z. Xəlil. Əlavə olunmaq – üstəlik artmaq. <Onu> əridən araqla papiros idi. Son günlərdə qorxu da əlavə olunmuşdu. Ə. Vəl..
2. is. Kitaba, ayrı-ayrı fəsillərə, yazıya və s. -yə artırılan hissə, bəhs və s. Kitabın axırında əlavəsi var. Dissertasiyanın hər fəslinə əlavə verilmişdir. – Xoşqədəm çay süzürdü. Mən əlavələrin yerini müəyyənləşdirirdim. Ə. Vəl..
3. is. Məcmuə və ya qəzet abunəçilərinə artıq, üstəlik olaraq göndərilən kitabça və s.
4. Qoş. mənasında: . . . başqa. İş bilməyən, ancaq yemək-içməkdən əlavə; Bu canlı dəyirmanlarına şükr, xudaya! M. Ə. S.. Əlavə, Haşımdan başqa onların bir köməyi yox idi. B. T.. Bundan əlavə – bundan başqa, üstəlik olaraq. Bundan əlavə, dəxi Yusif şahda həzar gunə özgə eyblər tapdılar. M. F. A.. Bundan əlavə, Qaraca qız özü də oynamağı tərk etmişdi. S. S. A..
5. Xüsusi terminologiyada: artım, törəmə, bir maddənin, məhlulun və s. -nin tərkibinə, üstünə əlavə edilən maddə və s. Dizel yanacaqlarına başqa əlavələr qatılır.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

 • LAV-25 — armado con cañón M242 de 25 mm y dos ametralladoras M240. Tipo Vehículo de combate de infantería País de orig …   Wikipedia Español

 • lav — lav; lav·a·ret; lav·a·to·ri·al; lav·er·a·nia; lav·er·ock; lav·ish·ly; lav·ish·ment; lav·ish·ness; lav·rov·ite; ol·lav; pa·lav·er·er; pa·lav·er·ous; prim·u·lav·er·in; LAV; lav·a·to·ry; lav·en·der; lav·ish; pa·lav·er; lav·rock; lav·roff·ite;… …   English syllables

 • LAV — or Lav may refer to:* a vehicle of the Mowag Piranha family ** Land Assault Vehicle or Light Armoured Vehicle ** LAV 25 Light Armored Vehicle ** LAV III ** Stryker * lymphadenopathy associated virus, a former name for the human immunodeficiency… …   Wikipedia

 • LAV — LAV: LAV сербская торговая марка пива, которая принадлежит компании Carlsberg Srbija. LAV III последний лёгкий бронеавтомобиль из серии III поколения, созданной General Dynamics Land Systems. LAV 25  канадская боевая машина пехоты. LAV 300… …   Википедия

 • LAV — prénom masculin (Slave) est dédié au nom de l animal lion (dérivé de λέων leon) ancien grec et d après ancien latin. LAV mot est le même en Serbie, Monténégro, Croatie, Bosnie et Herzegovine et Macédonie. LAV est le symbole de la force et de la …   Wikipédia en Français

 • LAV — [ ɛlave ] n. m. inv. • 1983; sigle de l angl. Lymphadenopathy Associated Virus ♦ Virus du sida. ⇒ V. I. H. ● LAV nom masculin (abréviation de Lymphadenopathy Associated Virus ou de Lymphadenopathy AIDS Virus) Rétrovirus associé au sida, isolé en… …   Encyclopédie Universelle

 • lav — n. [by truncation of lavatory.] Same as {lavatory}[5]; a shortened form of the word. [informal] Syn: toilet, lavatory, can, facility, john, privy, bathroom. [WordNet 1.5] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • LAV — steht für: Den Liechtensteiner Alpenverein Das Light Armored Vehicle 25 (kurz LAV 25) In Österreich Abkürzung für Landesabfallverband Den Landesapothekerverband In der Schweiz für die Lohn Ausfall Versicherung Diese Seite ist ein …   Deutsch Wikipedia

 • LAV-25 — LAV III VBL III (véhicule blindé léger III) …   Wikipédia en Français

 • lav|a|to|ri|al — «LAV uh TR ee uhl, TOHR », adjective. 1. of or having to do with a bathroom: »the ancient, salty, faintly lavatorial stink of the ocean (Sunday Times). 2. of or having to do with washing; lavational …   Useful english dictionary

 • lav|a|to|ry — «LAV uh TR ee, TOHR », noun, plural ries. 1. a bathroom; toilet. 2. a room where a person can wash his hands and face. 3. a bowl or basin to wash in. 4. Ecclesiastical. the ritual washing of the celebrant s hands during Communion service just… …   Useful english dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”